Dziś imieniny: Bonifacego Waltera Jutro: Norberta Laurentego

plakat konkurs 2Mamy dla Was niespodziankę! Ogłaszamy KONKURS PLASTYCZNY pt. „Bezpieczna droga - moja wymarzona ścieżka rowerowa”!
Główną nagrodą ufundowaną przez inicjatorów akcji "Rowerem. Leszno - Lasocice - Długie Stare", czyli Radnego Powiatu Remigiusza Leciejewskiego oraz Radnych Gminy Annę Urbańską, Dariusza Matuszewskiego, Dawida Nowaczyka oraz Mikołaja Kostaniaka jest ROWER! Nabór prac plastycznych trwa do 27.03.2019 r. do godz. 12:00.
Szczegóły na plakacie oraz poniżej w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu plastycznego
„Bezpieczna droga - moja wymarzona ścieżka rowerowa”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „ZMW” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare.
2. Patronat medialny nad Konkursem obejmuje gazeta ABC oraz portal www.leszno24.pl .
3. Konkurs rozpoczyna się ogłoszeniem 12.03.2019 r., nabór prac będzie trwał do 27.03.2019 r., etap głosowania od 01.04.2019 r. do 05.04.2019 r. zaś wyłonienie zwycięzców nastąpi 7.04.2019 r.
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Bezpieczna droga - moja wymarzona ścieżka rowerowa”
5. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku do lat 16, mieszkające na terenie gminy Święciechowa.
6. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Lasocicach (ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice) lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Długiem Starem (ul. Leszczyńska 1, 64-100 Długie Stare) do dnia 27.03.2019 r. do godz. 12:00.
7. Wraz z pracą konkursową należy złożyć wypełnione oraz podpisane oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, które stanowi załącznik nr. 1 do regulaminu.
8. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice na kartce w maksymalnym formacie A3.
9. Każda praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, datą urodzenia autora, telefonem kontaktowym oraz adresem zamieszkania. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
10. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
11. Każda z osób może przekazać tylko jedną pracę.
12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
13. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów powyższego Konkursu.
14. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
15. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni 10 finalistów konkursu, których prace przejdą do etapu finałowego. Kryteria oceny prac przez jury to zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
16. Etap finału polegać będzie na głosowaniu za pośrednictwem Facebooka. Głosowanie odbywać się będzie poprzez polubienie zdjęcia przedstawiającego poszczególną pracę plastyczną, które zostaną umieszczone na profilu Facebooka "Rowerem. Leszno-Lasocice-Długie Stare". Za ważnie oddany głos uważa się tylko dwie ikony: w kształcie uniesionego w górę kciuka oraz serca. Inne ikony nie będą brane pod uwagę. Można oddać głosy na więcej niż jedną finałową pracę. Etap głosowania trwać będzie od 1.04.2019 godz. 9:00 do 5.04.2019 godz. 22:00.
17. Konkurs wygrywa praca, która podczas głosowania internetowego zdobędzie największa liczbę polubień. Kolejność pozostałych miejsc według liczby polubień.
18. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w podczas uroczystego podsumowania w dniu 7 kwietnia 2019 roku. Informacja o laureatach i zwycięzcy zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.przybyszewo.pl, www.przyjacieledlugich.pl oraz na stronie „Rowerem. Leszno-Lasocice-Długie Stare” na Facebooku.
19. Laureaci konkursu (miejsca I, II i III) otrzymają nagrody rzeczowe oraz wyróżnienie. Zwycięzca konkursu (I miejsce) otrzyma nagrodę główną – rower.
20. Nagrody ufundowane zostaną przez: Radnego Powiatu Remigiusza Leciejewskiego oraz Radnych Gminy Święciechowa: Annę Urbańską, Dariusza Matuszewskiego, Dawida Nowaczyka oraz Mikołaja Kostaniaka.
21. Decyzja jury, co do wskazania finalistów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
22. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wystawy oraz opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych www.przybyszewo.pl, www.przyjacieledlugich.pl oraz na stronach na Facebooku.
23. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
24. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
25. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.przybyszewo.pl oraz na stronie www.przyjacieledlugich.pl .
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu; odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
27. Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do organizatorów mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 Załącznik nr. 1 do regulaminu konkursu - TUTAJ.